PROJEKTI 2019:

17.05.2010

UZSĀKTS:

SAVRUPMĀJU BŪVPROJEKTU  IZSTRĀDE ĶEKAVĀ, ORHIDEJU IELĀ

TURPINĀS:

BŪVPROJEKTS RĪGAS PIENA KOMBINĀTĀ RĪGĀ, BAUSKAS IELĀ 180:

PĀREJAS STARP 2 RAŽOŠANAS ĒKĀM BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE

SIERA CEHA GALERIJAS DETALIZĀCIJA, PRIEKŠDARBI IZGATAVOŠANAI UN MONTĀŽAI

PABEIGTS:

AUTORUZRAUDZĪBA RĪGAS PIENA KOMBINĀTA SIERA CEHA VIENKĀRŠOTAS PĀRBŪVES PROJEKTAM AR TEHNOLOĢISKO IEKĀRTU NOMAIŅU, IEKŠĒJO INŽENIERTĪKLU PĀRVEIDI

RPK SIERA CEHA SIENU PĀRBŪVE PIEŅEMTA EKSPLUATĀCIJĀ