BŪVPROJEKTU VADĪTĀJS, SERTIFICĒTS ARHITEKTS

 

IZGLĪTĪBA: RTU, ARHITEKTŪRAS FAKULTĀTE,

PROFESIONĀLĀ DARBĪBA: SKAT. SADAĻU PROJEKTI,

DARBĪBA CITOS UZŅĒMUMOS, ORGANIZĀCIJĀS: 

-RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE: DIPLOMDARBU, MAĢISTRA UN BAKALAURA DARBU RECENZENTS. DOCENTS PRAKTISKĀS APMĀCĪBAS PROGRAMMĀ 2006.-2012.

-LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA (LAS): BIEDRS, LAS PADOMES LOCEKLIS, PROFESIONĀLĀS ĒTIKAS KOMISIJAS LOCEKLIS  

-LATVIJAS DIZAINERU SAVIENĪBA (LDS): BIEDRS     

-LATVIJAS DIZAINA FONDS: PRIEKŠSĒDIS 1990.-1994.  

-LATVIJAS BANKA (LB) - ĒKU KOMITEJA: ARHITEKTS, PRIEKŠSĒŽA VIETNIEKS 1994.-1996.     

-RĪGAS ROTARI KLUBS: BIEDRS KOPŠ 1991. PREZIDENTS 1995./1996.

-LATVIJAS ZINĀTNISKĀ UN RAŽOŠANAS APVIENĪBA “GAUJA”- GALVENAIS ARHITEKTS 1985.-1990.

-INSTITŪTS ‘’PILSĒTPROJEKTS’’: VECĀKAIS ARHITEKTS 1975.-1985.